OASENS MUSIKANTERs tidligere arrangementer

 13/6: Underholdning med "Erindring, Sang & Dans" på Egebo, Skovvænget, Bjerringbro, 35 delt.

16/6: Orkesterets egen sommerafslutning ved Fiskerhuset ved Tange Sø.

8/6: Fællessang, spisning og underholdning i Højagercenteret, Jelling. 125 gæster. 

Torsdag 9/6 kl. 17-18: Oasens Musikanter spiller ved Løvel Harmonikatræf.

22/4: Spis Sammen-arrangement og fællessang for ÆldreSagen i Viborg i Domkirkens sognegård. 82 gæster

27/4: Underholdning og sang, Skovvænget Bjerringbro. 55 gæster

25/5: Underholdning og sang, Skovvænget Bjerringbro. 50 gæster

2/6: Syng Sammen i Oasen i forbindelse med Bjerringbro Kulturfestival. Markering af orkesterets 25 års jubilæum. 72 gæster

7/4: Syng Sammen - Forår i Oasen, 60 gæster

30/3 2022: Fællessang og underholdning ved HK Seniorklubben Viborg, 80 gæster

16/3 2022: Underholdning på Skovvænget i Bjerringbro, 30 gæster.

23/2 2022: Fællessang og underholdning i Mønsted Ældreklub, 35 gæster.

16/2 2022: Oasens Musikanter spillede for Ans-Grønbæk Pensionistforening, 50 gæster.

 

2021:

6/12 - 10/12 og 22/12: Spille ved Adventskalender sang i Bjerringbro Kirke

9/12: Syng Sammen - Jul i Oasen, Bjerringbro.

2/11: Syng Sammen, Iglsø Ældreklub i Fjandbohus, Stoholm. 60 gæster.

5/11: Spis og Syng Sammen, ÆldreSagen Viborg i Domkirkens Sognegård. 84 gæster.

10/11: Underholdning og sang på Skovvænget, Bjerringbro. 20 gæster

14/10 2021: Syng sammen i Oasen med 71 gæster

3/10 2021: Spil ved høstgudstjenesten i Vejrum Kirke og til fællessangsarrangement i telt bagefter, 30 gæster.

15/9: Underholdning og sang på Skovvænget, Bjerringbro, 35 gæster.

19/8 Alsangsarrangement i Pavillonen, Niels Due Jensens Plads i Bjerringbro. 90 delt.

19/6 MUSIKANTERNE KOMMER TIL BYEN - Syng Sammen - arrangement på Borgvold i forbindelse med Snapstings-ugen i Viborg, 100 delt.

10/6: Syng Sammen på Niels Due Jensens Plads i Bjerringbro, 80 delt.

29/4 2021 kl. 13 - 16: Oasens Musikanter kan endelig starte sammenspil igen i Hjermind Skoles gymnastiksal og sommeren igennem, indtil august.

4/5 og 6/5 2021: Underholdning i Plejecenteret Anlægget i Ulstrup for interne og eksterne beboere, ca. 50 delt.

AFLYST: Onsdag 10/2 2021: Østfjendshallen, Kalkværksvej 1 i Mønsted for Mønsted Ældreklub: SYNG SAMMEN - arrangement. 

AFLYST: Torsdag 25/3 kl. 13.30 - 16: Syng Sammen Forår i Viften, Gudenåhuset i Bjerringbro.

AFLYST: 19/4 2021: Syng Sammen - arrangement i Stoholm Kirkecenter for Vestfjends Efterlønsklub.

2020:

10/12: SYNG SAMMEN Jul i Bjerringbro Idræts- og Kulturcentrum. Ca. 50 gæster


4/11: AFLYST Spis Sammen arrangement for ÆldreSagen i Viborg  Domkirkes Sognegård.

27/9: Høstgudstjeneste og efterfølgende fællessang i Vejrum Kirke, ca. 60 gæster.

24/9: SYNG SAMMEN i Viften, Gudenåhusets mødesal. 46 gæster

13/8 2020: Syng Sammen ved Gudenåen i Bjerringbro. 80 gæster.

30/8: Syng Sammen på Borgvold. Oasens Musikanter spiller til fællessang ved Viborg Nørresø. 100 gæster.


22/4: "Spis Sammen"-arrangement i Domkirkens Sognegård. Aflyst
23/4 SYNG SAMMEN i Oasen. Aflyst
18/5: I Skovvænget, Bjerringbro. Aflyst
4/6: Byfest og harmonikatræf i Løvel.Aflyst
8/6: Fyraftensmusik ved Soltrappen, Bjerringbro KulturfestivalAflyst
11/6: Højagercenteret i Jelling. Aflyst
24/6: Seniorfolkemødet på sØnæs i Viborg. Aflyst
25/6: SYNG SAMMEN i Oasen. Aflyst
25/6: Orkesterets sommerafslutningsfest. Aflyst

AFLYST: Alle øvedage i Oasen er aflyst fra 12. marts og indtil nærmere oplysninger kan gives.

AFLYST: Mandag 23/3 kl. 14 - 16: OASENS MUSIKANTER spiller og underholder ved eftermiddagscafé i Skovvænget, Bjerringbro.

AFLYST: Mandag 30/3 kl. 9 - 10.30: Musik og fællessang ved opstarten til Senioridrætshøjskoledag på Viborg Idrætshøjskole.

10/2: OASENS MUSIKANTER spiller og underholder ved eftermiddagscafé i Skovvænget, Bjerringbro. Ca. 50 gæster

13/2: SYNG SAMMEN Vinter i Oasen. 76 gæster.

23/1 2010: ÆldreSagens Nytårskur for frivillige på Liselund Plejecenter i Viborg, 64 gæster.

2019:

22/11: ÆldreSagens Spis-Sammen-arrangement i Domkirkens Sognegaard. 75 gæster

4/12 Sct. Georgsgildets Julestue i Domkirkens Sognegaard. 40 gæster

4/12: Aktivitetens julefest Nørgaards Højskole i Bjerringbro. 60 gæster

5/12: SYNG SAMMEN - JUL i Oasen, 78 gæster.

12/12: Orkesterets egen juleafslutning i Oasen.

24/10: Syng Sammen - Efterår i Oasen, Bjerringbro. 63 gæster.

26/8: Orkesteret spiller ved Soltrappen ved Gudenåens bred i Bjerringbro. Ca. 75 gæster

11/9: Syng Sammen hos Lions i Karup Seniorhus, 45 gæster.

25/7: Orkesteret spillede ved internt haveparty ved Kildevej 15 i Bjerringbro

20/6: OASENS MUSIKANTER spiller og underholder i Caféen på Liselund Plejecenter, Liseborg Hegn 10, Viborg. Grillstegning og dans. 60 gæster.

25/6: OASENS MUSIKANTER deltager med et Syng-Sammen-arrangement i årets Seniorfolkemøde på Sønæs i Viborg. Mange gæster lagde vejen om ad vores telt.

27/6: SYNG SAMMEN - SOMMER i Oasen, Bjerringbro, 61 gæster.

5/6 i forbindelse med Bjerringbro Kulturfestival: OASENS MUSIKANTER spillede til Syng Sammmen - arrangement i teltet ved Gudenåen, ca. 150 gæster.

6/6: OASENS MUSIKANTER spillede ved Løvel Harmonikatræf og Byfest, ca. 125 gæster

15/6: OASENS MUSIKANTER spillede på løbernes rute ved arrangementet Løb for Livet på Bjerringbro Stadion

3/5: OASENS MUSIKANTER spiller og underholder til Spis Sammen - arrangement i Domkirkens Sognegård, 80 gæster 

25/4: SYNG SAMMEN - FORÅR i Oasen med 63 gæster

17/4: OASENS MUSIKANTER spillede på Skovvænget, Bjerringbro. 50 gæster

4/3: OASENS MUSIKANTER underholdt i Langå Aktivitetshus for 110 gæster.

21/2: OASENS MUSIKANTER spillede til Syng Sammen - dag i Oasen, Bjerringbro. 69 gæster

18/2: OASENS MUSIKANTER underholdt ved Fjends Efterlønsklub i Stoholm Kirkecenter. 50 gæster

12/2: OASENS MUSIKANTER underholdt ved Løgstrup Pensionistforening i Løgstruphøje Ældrecenter. 60 gæster 

11/2 2019: OASENS MUSIKANTER underholdt ved ÆldreSagen i Viborgs arrangement Sang og Musik i Domkirkens Sognegaard. 74 gæster

9/1 2019: OASENS MUSIKANTER underholdt ved Kronjysk Seniorklub i Randers Fritidscenter, 45 gæster

2018:

12/12: OASENS MUSIKANTER underholdt på Skovvænget, Bjerringbro, 55 gæster.

6/12: OASENS MUSIKANTER spillede og underholdt ved Syng Sammen - arrangement i Oasen, Bjerringbro, 102 gæster.

4/12: OASENS MUSIKANTER spillede og underholdt hos Aktivistklubben i Hammel i aktivitetshuset Inside, 170 gæster

3/12: OASENS MUSIKANTER spillede til spisning og fællessang i Viborg Domkirkes Sognegård, 50 gæster

30/11: OASENS MUSIKANTER underholdt på Mønsted Kro ved julearrangement i ÆldreSagen for Fjends-Karup, 60 gæster.

4/10 2018: OASENS MUSIKANTER underholdt på Friplejehjemmet Nordstjernen i Sparkær, 55 gæster

27/9 2018: OASENS MUSIKANTER spillede til efterårets Syng Sammen - arrangementet i Oasen, 81 gæster.

12/9 2018: OASENS MUSIKANTER underholder ved grillaften på ældrecenteret Thorshøj, Kirkegade 8 i Thorsø. 50 gæster

16/9: OASENS MUSIKANTER spiller ved Viskum Kirkes høstgudstjeneste og efterfølgende samvær. 48 gæster

17/9: OASENS MUSIKANTER spiller til spisning og fællessang ved høstfesten i Sandgårdsparken, Sandgårdsparken 1 i Kjellerup. 80 gæster

26/8 OASENS MUSIKANTER underholdt på Kjellerup Friplejehjem, 60 gæster.

26/8: OASENS MUSIKANTER spillede til Syng Sammen - arrangement i Plejecenter Klosterhaven, Viborg, 50 gæster

22/8: OASENS MUSIKANTER underholdt på Skovvænget i Bjerringbro, 40 gæster.

2/8: OASENS MUSIKANTER spillede i haven hos Gurli og Leif i Rødkærsbro.

29/7: 24 deltagere fra OASENS MUSIKANTER så i Bjerringbro Biograf André Rieux koncert fra Maastricht. 

4/7: OASENS MUSIKANTER spillede i Dommerparken i Kjellerup, 25 gæster.

14/6: OASENS MUSIKANTER underholdt 60 gæster ved Syng Sammen - arrangement i Oasen.
 
4/6: OASENS MUSIKANTER spiller ved Gudenåen. 62 gæster
 
8/5: OASENS MUSIKANTER spiller ved Nørreåhus i Vejrumbro og med hyggeligt samvær bagefter. 34 gæster.  

23/4: OASENS MUSIKANTER underholder ved Rotarys møde i Oasen, Bjerringbro. 60 gæster

24/4: OASENS MUSIKANTER underholder på Kongenshus Hotel for Ældresagen i Fjends og Karup ved arrangementet 'Danmark Spiser Sammen'. 70 gæster

24/4: OASENS MUSIKANTER underholder for Kjellerup Efterlønsklub i fagforeningernes hus Agertoften 2 i Kjellerup. 45 gæster

18/4 2018: OASENS MUSIKANTER underholder på Skovvænget, Bjerringbro. 40 gæster.

19/4 2018: Syng Sammen i Oasen - Forår. 56 gæster

20/4 2018: OASENS MUSIKANTER underholder i Viborg Domkirkes Sognegård ved Ældresagens arrangement 'Danmark Spiser Sammen'. 80 gæster

12/3 2018: OASENS MUSIKANTER underholder i Jebjerg Ældrecenter i Salling for Jebjerg-Lyby Pensionistforening, 50 gæster.

7/3 2018: Sang og underholdning på Skovvænget i Bjerringbro, 40 gæster.

28/2 2018: OASENS MUSIKANTER spillede til sang og underholdning på Knabergården i Aalestrup for Aalestrup Efterløns- og Pensionistklub, 25 gæster

22/2 2018: OASENS MUSIKANTER spillede til vinterens Syng Sammen - arrangement i Oasen, 70 gæster

12/2 2018: OASENS MUSIKANTER spillede til sang og underholdning i Viborg Domkirkes Sognegård for Ældresagen i Viborg, ca. 50 gæster.

23/1 2018: OASENS MUSIKANTER spillede til spisning og dans på Liselund Plejecenter, Viborg, 35 gæster

16/1 2018: OASENS MUSIKANTER spillede til sang og dans i Bjerring Forsamlingshus, 50 gæster

2017:

7/12 2017: OASENS MUSIKANTER spillede til Syng Sammen arrangement som optakt til julen i Oasen, 90 gæster

1/11 2017: Sang og underholdning på Skovvænget i Bjerringbro for 50 beboere og gæster.

18/10 2017: OASENS MUSIKANTER spillede til Syng Sammen arrangement i Asmild Kirkes menighedshus Sct. Margrethes Gård for Overlund Seniorklub, 50 gæster. 

21/9 2017: OASENS MUSIKANTER spillede til Efterårets Syng-Sammen-arrangement i Oasen. 85 gæster.

18/9 2017: OASENS MUSIKANTER spillede ret spontant i gården til Nørregade 13 i Bjerringbro. 45 gæster.

14/9 2017: OASENS MUSIKANTER spillede for Skovvængets Venner, Bjerringbro, 54 gæster

8/9 2017: OASENS MUSIKANTER spillede til sang og underholdning ved fredagscafé i Ulstrup Ældrecenter, Anlægsvej 50, Ulstrup, 45 gæster.

7/9 2017: OASENS MUSIKANTER spillede til sang og underholdning på Kimbrerkroen i Aars, hos Aars Tværfaglige Efterlønsklub, 55 gæster.

6/9 2017: OASENS MUSIKANTER spillede til spisning og efterfølgende dans i Thorshøj Plejecenter i Thorsø, 50 gæster.

4/9 2017: OASENS MUSIKANTER spillede ved Nørreåen på det grønne område i Vejrumbro, 20 gæster.

2/8 2017: OASENS MUSIKANTER spillede til sang og underholdning for Hammel Førtids- og Pensionistforening i aktivitetshuset Inside i Hammel, 50 gæster

27/7 2017: OASENS MUSIKANTER underholder ved Soltrappen i Bjerringbro ned til Gudenåen, 54 gæster.

28/6 2017: OASENS MUSIKANTER spillede til sang og underholdning på Skovvænget i Bjerringbro for beboere og gæster, i alt 40 deltagere.

17/6 2017: Sang og underholdning efter frokosten for Fighterne i forbindelse med Stafet for Livet, i teltet på Markedspladsen, 40 gæster. 

15/6 2017: SYNG SAMMEN SOMMER i Oasen, sang og underholdning, 70 gæster.

14/6 2017: Underholdning og sang i Oasen for indbudte gæster fra Skovvænget, 50 delt.

18/5 2017: Spil til ERINDRING - SANG - DANS ved demensafsnittet på Skovvænget, Bjerringbro, 25 delt.

30/4 2017: Underholdning og sang med forårsprogrammet i Klosterhaven, Viborg. 70 gæster.

28/4 2017: Underholdning og sang ved Spis Sammen-arrangement hos Ældresagen i Viborg Domkirkes Sognegård. 60 gæster.

27/4 2017: Spille ved SPIS SAMMEN-arrangement i Oasen. 15 gæster

17/3 2017: Underholdning og sang med programmet "Jorden rundt på 80 minutter" for Kjellerup Senior- og Pensionistforening i Alhuset, Kjellerup. 50 gæster.

22/2 2017: Underholdning og sang med programmet "Jorden rundt på 80 minutter" ved en temadag for Viborg-Kredsens Pensionistforeninger i Benthas Cafeteria i Nr. Søby, 115 gæster

16/2 2017: Syng-Sammen 1, Vinter. Sangprogrammet "Jorden rundt på 80 Minutter". Underholdning og sang i Oasen, 91 gæster

9/2 2017: Spil til sang og dans på Skovvænget, Bjerringbro, til projektet "Erindring - Sang - Dans" for demensramte, 30 gæster. 

23/1 2017: Sang og underholdning ved Rotary Bjerringbros aftenmøde i Oasen, 90 gæster

6/1 2017: Spil ved spisning og dans til Oasens Nytårskur, 75 gæster

4/1 2017: Underholdning og sang  for Overlund Seniorklub i Sct. Margrethes Gård, Overlund, 65 deltagere

2016:

I året 2016 havde vi i 14 arrangementer i alt 816 gæster til vore arrangementer.

9/12 2016: Efterårs- og julesang på Skovvænget, Bjerringbro, 35 gæster 

16/11 2016: Sang og underholdning for Serup Pensionistforening i Serup Forsamlingshus, 30 gæster 

3/11 2016: Syng-Sammen 3, Efterår. Underholdning og sang i Oasen, 88 gæster 

19/10 2016: Underholdning og sang i Seniorhuset, Karup,  60 gæster

12/9 2016: Spontant sammenspil en lun aften ved Gudenåens Soltrappe, 41 gæster 

8/9 2016: Underholdning og sang på Skovvænget, Bjerringbro, 50 gæster

19/6 2016: Underholdning og sang ved Søndagskaffe-arrangement hos Minna Due Jensen på Ormstrup, 75 gæster

16/6 2016: Syng-Sammen 3, Sommer. Underholdning og sang i Oasen, 74 gæster

9/5 2015: Underholdning og sang ved Rotary Bjerringbros aftenmøde i Oasen, 70 gæster

17/4 2016: Underholdning og sang ved Ældresagen i Gjerns søndagscafé i Fårvang Ældrecenter,  41 gæster

14/4 2016: Syng-Sammen 2, Forår. Underholdning og sang i Oasen, 76 gæster

14/2 2016: Underholdning og sang ved Ældresagens søndagscafé i Oasen, 30 gæster

4/2 2016: Syng-Sammen 1, Vinter. Underholdning og sang i Oasen. Vi fejrede 20 års jubilæum for orkesterets oprettelse. Samtidig præsenterede vi orkesterets nye navn OASENS MUSIKANTER, 81 gæster

8/1 2016: Spil til spisning og dans ved Oasens Nytårskur, 65 gæster

2015:

I året 2015 havde vi i 7 arrangementer i alt 386 gæster til vore arrangementer

10/11 2015: Underholdning og spil til dans i Fårvang Ældrecenter, 50 gæster

29/10 2015: Syng-Sammen, underholdning og sang i Oasen, 75 gæster

1/9 2015: Underholdning og sang på Skovvænget, Bjerringbro, 50 gæster

18/6 2015: Syng-Sammen, underholdning og sang i Oasen, 60 gæster

12/3 2015: Syng-Sammen, underholdning og sang i Oasen, 66 gæster

15/1 2015: Med underholdning og sang fejrer vi Herdis's 75 års dag i Oasen med 20 gæster

9/1 2015: Spil til spisning og dans ved Oasens Nytårskur, 65 gæster

2014:

30/10 2014: Syng-Sammen, underholdning og sang i Oasen, 48 gæster 

22/5 2014: Syng-Sammen, underholdning og sang i Oasen, 38 gæster

2013:

September 2013: Underholdning og sang på Skovvænget i Bjerringbro, 50 gæster

2012:

September 2012: Underholdning og sang på Skovvænget i Bjerringbro, 50 gæster

----------

1996 - Orkesteret oprettes. Senere vil der her på hjemmesiden komme en nøjere fortælling om årene frem til 2012.